میکرودرم

09199232259 80 36 92 88- 021
پوست

ساختمان پوست

پوست، وسيعترين عضو زنده بدن، درحقيقت يكي از پيچيده ترين، جالبترين و پركارترين اعضاء نيز به شمار مي آيد. دستاوردها و تحقيقات انجام شده در زمينه شناخت ساختار و عملكرد پوست در بدن طي دهه گذشته از مجموعه مطالعات دو قرن اخير بيشتر و مؤثرتر بوده است.

توضیحات
کلیه حقوق محفوظ می اشد - طراحی : پنگاش